aelv-3.jpg

VERSLAG van de reis naar NEPAL, febr. 2024

Inleiding

De aankomst in Kathmandu was aangenaam, maar dat was binnen enkele uren over toen ik de volgende ochtend een weblog publiceerde. Ik had me daarin weliswaar heel behoedzaam opgesteld, zodat niemand er aanstoot aan kon nemen, maar puur het feit dat ik in Nepal was bracht vele duizenden in beweging. Dat past in een hetze, die gaande is. Mijn foto werd verspreid (duizenden keren en ook op een open kanaal geplaatst) en er werd gevraagd om mijn verbanning. Mijn verblijfplaats moest worden gemeld aan een zeer grote groep fanatici, die (via ongeveer 300 kwalijke berichten op Facebook) me veel slechts toewensten en me fysiek bedreigden en in 15 gevallen zelfs zeiden me te zullen vermoorden. Dat viel samen met felle politieke protesten van de derde politieke partij in grootte, die het koningschap wil herstellen en Nepal tot een pure Hindoestaat wil maken. (Voor de goede verstaander, nu is ongeveer 35% van de Nepalezen Hindoe, hoewel veel animisten zich ook ten onrechte zo noemen). Ik moest de reis inkorten (duur!) en kon slechts één week vrijuit werken. Ook medewerkers en kerken worden bedreigd. Dat is de reden waarom ik geen namen noem in dit verslag noch in andere berichten.

Conferentie Gemeentegroei

In een streek van ongeveer dertig bij dertig kilometer in het district Mawakanpur (ten oosten en zuiden van Kathmandu) zijn de meeste mensen Christen. Het overgrote deel van de anderen is daar Boeddhist. Daar konden we veilig een Gemeentegroei-conferentie beleggen met 91 deelnemers, onder wie 21 predikanten. Ze verzekerden dat ik daar veilig zou zijn. Maar de dreigingen trokken hun sporen.

Cursussen voor kringleiders

In drie plaatsen hebben we een korte training voor aanstaande leiders van nazorggroepen gehouden. In totaal namen 189 mensen eraan deel, onder wie 29 predikanten. Eén van hen heeft 55 gemeenten onder zich. Groot enthousiasme. Afgesproken is dat er minstens 40 nazorggroepen komen met ongeveer 500 deelnemers, onder wie veel nieuwe gelovigen. Eén predikant kwam van 100 kilometer ver, met de bedoeling in zijn hele streek (grenzend aan India) zulke groepen op te zetten. Tijdens deze reis kwam één Majhi vrouw tot geloof, maar  van onze werkers hoorden we van een tiental anderen, vooral in West-Nepal, die in dezelfde tijd het geloof in Christus vonden.

Etnologische feiten

De stammen die in het aangegeven gebied wonen zijn de Tamang-Pahari en de Danwar-Rai. Zij worden gezien als de ‘laagsten’ van de stammen van de Tamangs en de Rai. (In Nepal wordt iedereen beschouwd als hoger of lager dan anderen). Verder hadden we veel te maken met de Majhi kaste, en wel een bijzondere clan daarvan die de Kushuwar heet. Volgens hun overlevering komen ze oorspronkelijk uit Kush, een naam die al meer dan 1500 jaar niet meer gebruikt wordt voor wat tegenwoordig Soedan heet.

Mislukt?
Is deze reis mislukt, omdat ik hem vroegtijdig moest afbreken en me zelfs dagenlang schuil moest houden? Het tegendeel lijkt het geval. De medewerkers hebben moed gegrepen en alle programmaonderdelen (behalve één kerkdienst) van het oorspronkelijke reisprogramma worden afgewerkt. Ze geven zelf de kringleiderscursus en voor een Gemeentegroei-conferentie zijn in allerijl twee nieuwe sprekers bijgepraat, een predikant uit Damak, een regionaal leider van 40 gemeenten, die al verschillende conferenties heeft meegemaakt en er erg enthousiast over is en een leraar uit Siliguri (India) die twee van onze boekjes in het Bengaals heeft vertaald, een man die ook theologie heeft gestudeerd. Verder heeft nog weer een van onze evangelisten niet onverdienstelijk in Mawakanpur voor het eerst een les over Gemeentegroei voor zijn rekening genomen. Het lijkt erop dat, na een eerste schrik, de dreiging onze mensen sterker heeft gemaakt dan ooit. Zes kringleiderscursussen en één conferentie over Gemeentegroei wachten hen na mijn vertrek, alle in het oosten van het land. Dat is ook de streek waar de felste fanatici vandaan komen. Onze oud-medewerker, een predikant uit Kathmandu die nu bestuursvoorzitter is van onze Nepalese beweging, staat erop dat hij geregeld enkele lessen wil verzorgen tijdens onze conferenties.

Uitbreiding

Er zijn verregaande plannen gemaakt om al snel werk op te zetten in Bangladesh (onder minderheden) en in Maleisië, onder de honderdduizenden Nepalese arbeidsmigranten. In het najaar kunnen Qatar en Dubai volgen (geheel of deels betaald door de Nepalese werkers daar). In Quatar wonen 330.000 Qatari en bijna 700.000 Nepalezen. Die arbeidsmigratie is hier een groot probleem. Nepal is economisch gezien een puinhoop. Vrijwel alle jonge mensen trekken weg. Verder hebben we ook nieuw werk in Bhutan (met een Nepalese meerderheid!) op het oog. En dan: we willen deze zomer een Gemeentegroei conferentie (vanuit Nepal) beleggen in het gebied van Darjeeling (India).

Conclusie

De situatie verbeterde toen (door een list) velen de indruk kregen dat ik niet meer in het land was. Er kwam toen nog maar een enkel negatief bericht binnen. Maar ik zal in de toekomst niet meer openlijk kunnen vertellen dat ik naar Nepal ga, als ik al ga, want de beweging heeft mij niet nodig om door te kunnen gaan. Gelukkig worden 125 tot 150 mensen op de hoogte gehouden via e-mailberichten (‘speciale berichten’), verzonden door Henk Brouwer uit Drachten. Dat aantal groeit gestaag. De werkers in Nepal gaan vol goede moed verder, meer toegewijd dan ooit. Ons werk groeit en bloeit. Dat geldt zeker voor ons werk onder een zestal minderheidsgroepen.

Bram Krol

1 maart 2024