aelv-1.jpg

BUITENGEWONE DOORBRAKEN VAN HET EVANGELIE.

Wie en wat zijn wij?

Het groeiende werk van Bram Krol maakte het nodig een stichting te vormen om dit te begeleiden. De naam is neutraal gehouden (vanwege werk in ‘moeilijke’ landen), maar geeft precies aan wat de bedoeling is. Faciliteren, mogelijk maken, namelijk: geestelijke doorbraken en kerkelijke vernieuwing. De stichting is interkerkelijk en onafhankelijk. Ze heeft het ANBI-keurmerk.

De Stichting Facilite werkt samen met stichtingen in Kongo, Nepal en Ivoorkust (en minder officieel en met eigen doelen ook in Somaliland). Ze ziet als haar taken:

1. Lesgeven aan predikanten en lokale geestelijke leiders over de principes van gezonde gemeenten (zoals beschreven in ‘Gemeentegroei compleet’).

2. Het publiceren van boeken en brochures over dit onderwerp en ter ondersteuning van het eigen zendingswerk.

3. Evangelisatie in onbereikte streken en plaatsen (pygmeeën, Tibetaanse stammen in Nepal, sloppenwijken e.d.). Dit om het getuigenis van Gods kracht overal bekend te maken, ook in Nederland.

BUITENGEWONE DOORBRAKEN VAN HET EVANGELIE

Soms wachten mensen vol ongeduld en een enorme geestelijke honger op het Woord van God. In verschillende landen maakt(e) Bram Krol grote doorbraken van het Evangelie mee en dus ook een grote groei van de Kerk van Christus.

Wat er zoal gebeurt? Puntsgewijs (zie voor de details de reisverslagen en artikelen op deze website):

 • In Nepal vonden we op een bijzondere wijze open deuren onder de Kiratistammen in het Oosten. Er lijkt een massale volksbeweging naar Christus op gang te zijn gekomen.
 • In Kongo zagen we v.a. 2004 meer dan 170.000 mensen aangeven dat ze Christus wilden volgen, voornamelijk in animistische gebieden in de Bandunduprovincie.
 • In Ivoorkust is er sinds de zomer van 2013 een open deur bij de stam Dan (met Israëlitische wortels!), met vele duizenden die Christen werden of alsnog willen worden.
 • Het moderamen van de Verenigde Kerk van Christus in Kongo (een paraplu-organisatie met 24 miljoen leden), heeft gevraagd om cursussen Gemeentegroei in alle grote steden van het land, met het oog op een geestelijke vernieuwing van kerken en predikanten.
 • Er is een groot werk onder de pygmeeën in Kongo gaande.
 • Vanuit Nepal wordt er gewerkt in enkele onbereikte streken (o.a. Bhojpur en Rasuwa), alsook in de aangrenzende gebieden in India (in de deelstaten Bihar en Uttar Pradesh) en China (Tibet).
 • ... en nog veel meer!

Dit is onwaarschijnlijk veel voor een kleine beweging. Waar we ons in Nederland zorgen maken om de neergang van de kerk, ziet Stichting Facilite duizenden nieuwe belangstellenden, teveel om allen goed te kunnen opvangen. En ons hoofdkantoor? Een bureau in een slaapkamer. Dat is genoeg. Het grote werk gebeurt op het veld, niet op een kantoor.

Hoe het zo kwam

Het internationale werk van Bram Krol begon bezoeken aan de Himalayan Evangelical Fellowship (ds. M.H.Subba)  in India (v.a. 1975) en Nepal ( v.a. 1991). In 1997 kreeg hij het verzoek om les te geven in Gemeentegroei in de Dem. Rep. Kongo. Daaruit zijn grote bewegingen ontstaan voor onderricht en evangelisatie, eerst in Kongo en later in Nepal, India(v.u. Nepal) en Ivoorkust. In Somaliland is een groot, zelfstandig hulpverleningswerk ontstaan sinds 1999.

DIT IS UW STEUN WAARD

Hoe is het mogelijk om met een jaarlijks budget van 85.000 á 105.000 euro per jaar zo’n enorme beweging op gang te houden? Voor dat bedrag kun je (inclusief alle onkosten) nog geen zendingsechtpaar voor een jaar uitzenden. Naast de reizen van Bram Krol betalen we met dit bedrag (een deel van) de kosten voor levensonderhoud van 42 medewerkers in Nepal, India, de Dem. Rep. Kongo en Ivoorkust, en ook de druk van boeken en brochures, de aanschaf van Bijbels en een aantal hulpverleningsprojecten.(Dat is de situatie per okt. 2016). Met naar verhouding weinig geld worden bergen verzet! Hoe kan dat?

 • Facilite werkt met zorgvuldig uitgekozen lokale werkers, die er blijk van geven innerlijk  gemotiveerd te zijn.
 • Facilite werkt vooral met vrijwilligers, naar het model van het Nieuwe Testament.
 • Facilite heeft geen salarispost voor de Nederlandse werker(s); ook heeft ze nauwelijks  kantoor- en exploitatie-kosten in Nederland.
 • Facilite waakt over het haar toevertrouwde geld.
 • Facilite zoekt naar ‘open deuren’ voordat ze ergens begint.
 • Facilite geeft cursussen voor predikanten, die in een enorme behoefte voorzien.
 • Facilite zoekt steeds naar nieuwe werkwijzen en werkterreinen.
 • Elke gift komt dus goed terecht!

WAT KUNT Ú DOEN?

U kunt privé of als school, vereniging of kerk bijdragen aan dit bijzondere werk, en zo duizenden de kans geven het Evangelie te horen. De opwekking in Bulungu, die ons ertoe bracht in Kongo actief te gaan evangeliseren, was zo krachtig dat niet alleen individuen maar ook de hele maatschappij veranderde. (Zie ‘Als Gods Geest neervalt’). U kunt desgewenst uw eigen project uitzoeken en daar ook naar behoefte over geïnformeerd worden.

Voor de goede gever: Stichting Facilite te Gorinchem, bankrekening NL61RABO0129865079 t.n.v. Stg. Facilite

U kunt onze boeken kopen, als geestelijke stimulans en ter informatie, en deze ook verspreiden in uw kerk of omgeving. (Daarvoor hanteren we grote kortingen; dit helpt u om de zendingsliefde in uw woonplaats een nieuwe impuls te geven.) U kunt anderen wijzen op deze website en ons weblog.

Wanneer u een bedankje wilt ontvangen voor uw gift, of wanneer u ons informatieblaadje Mission Impossible thuis gestuurd wilt krijgen of digitaal wilt ontvangen, wilt u dan uw adres of e-mailgegevens doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor nadere informatie: tel. 0183-636197