logo bram krol kleur.jpg

SEKTEN IN OPMARS

(Lees ook: De onuitroeibare sekte gekte)

Het lijkt erop dat met de toename van individualisme (mijn vrijheid bestaat in onafhankelijkheid van anderen) en subjectivisme (wat ik voel is waar) het aantal sektarische groepen toeneemt. Meestal gaat het om heel kleine groepen, van 10 – 100 aanhangers/leden. Maar door een langdurige hersenspoeling en afzondering van andere maatschappelijke invloeden hebben deze groepen een desastreuze uitwerking op de leden. Maar wanneer heeft een groepering de grenzen van het toelaatbare overschreden? Dat is niet het geval, wanneer wij het ermee oneens zijn. Er gelden andere normen. Bekijk/gebruik de volgende vragenlijst eens:

Is een groepering alarmerend ongezond?

Vragenlijst voor leden van besloten religieuze, communeautaire, therapeutische of New Age groeperingen.

 1. Is er een vrije communicatie tussen leden en niet leden?
 2. Is er een blijvend contact met familie en vrienden die geen lid zijn?
 3. Bevordert of hindert de groepering dat contact?
 4. Is het mogelijk grapjes te maken of kritiek te uiten op de groep en haar leider/leiding?
 5. Staat op wat onder 4 genoemd werd een sanctie, zoals verminderde waardering, intrekking van bevoegdheden, of zelfs (gedeeltelijke) uitsluiting?
 6. Is het mogelijk binnen de groep op details een afwijkende mening te hebben en kenbaar te maken?
 7. Wordt een ander inzicht vanuit de leiding/door de leider bespreekbaar gemaakt in de groep?
 8. Heeft de groepering contacten van hart tot hart met sprekers en leiders uit andere, maar soortgelijke groeperingen/denominaties? Hoe en hoe vaak?
 9. Zijn er geregelde contacten met andere groeperingen?
 10. Is er een relatie met de directe buren van de groepering?
 11. Is het de leden toegestaan boeken/artikelen of sites te lezen met een boodschap die ingaat tegen die van de groepering?
 12. Is de groepering actief in belangeloze maatschappelijke activiteiten?
 13. Blijven huwelijken/relaties tussen partners met een verschillende visie in tact?
 14. Verkondigt de groepering dat contacten met buitenstaanders geen probleem opleveren?
 15. Moet voor een bezoek buiten de groepering toestemming worden gevraagd aan de leiding?
 16. Bemoeit de leider/leiding zich met persoonlijke aangelegenheden (zoals: geldbesteding, besteding vrije tijd, opvoeding, intieme omgang tussen de partners.)
 17. Beschouwt de groepering het bezit van haar leden als iets wat haar behoort toe te vallen?
 18. Gebruikt de groepering pressie om aan geld te komen van haar leden?
 19. Wordt er gedreigd met of gebruik gemaakt van geweld en/of pressie om de leden in een bepaald patroon te dwingen?
 20. Wordt er geweld/dreiging gebruikt tegen ex-leden en vrienden en familie van sekteleden?

Elk negatief antwoord kan duiden op iets wat fundamenteel scheef zit, en waar de groepering het ‘overtuigen’ heeft vervangen door dwang. Wanneer meer dan 5 antwoorden negatief zijn, is er sprake van een acuut en ernstig probleem. Negatief in deze vragenlijst is: een ontkenning op de vragen 1 t/m 14, en een bevestiging op de vragen 15 t/m 20.

Wanneer er iets negatiefs aan de hand schijnt te zijn, ben je gealarmeerd. Maar met de uitslag van deze vragenlijst heb je geen juridisch middel om tegen een groepering op te treden. Je kunt hooguit gealarmeerd raken, en de zaak nader onderzoeken.

Vergeet niet dat de uitslag van deze vragen erg subjectief en onnauwkeurig is.

De meer enthousiaste en orthodoxe vleugels van wereldreligies en geestelijke stromingen lopen alle het gevaar grenzen te overschrijden. Een sterke mate van overtuiging en het hanteren van een duidelijke leer en levenswijze is zinvol bij het opbouwen van een groep, maar kan beklemmend overkomen. Ze is echter pas alarmerend wanneer de groep zich afschermt van de buitenwereld, en de vrijheid (ook over persoonlijke zaken en relaties) aan haar leden ontneemt.

* Een groepering wordt een beklemmende groepering, wanneer ze zich direct mengt in beslissingen die slechts aan de individu toekomen.

De hier gehanteerde definities van een grensoverschrijdende sekte bewijst niet of een groepering gelijk heeft of niet. Er zijn tal van geestesstromingen die geen grensoverschrijdend gedrag kennen, maar in de ogen van velen een verwerpelijke leer hebben. Maar een bekemmende sekte gaat over de schreef op (enkele van) de genoemde 20 gebieden waar de bovenstaande vragen over gaan.

(voorlopig document, opgesteld door Bram Krol, Gorinchem, ed. 09-01-2012)
Vrij te gebruiken onder vermelding van de auteur

Voor informatie over de ‘psychologie’ van een doorgeslagen sekte, zie “Als het zoete bitter wordt”, te bestellen via deze website, of ook: “Aangetrokken tot het wonderlijke”, beide boeken van A.J.Krol

Uit het Artikel over "Aaldert van Essen, schijn-therapeut en sekteleider " dat is verschenen in het Ref. Dagblad. 14 Nov 2014;

Eind juli ’15 werd de heer Van Essen gearresteerd en in bewaring gesteld. De aanklachten gaan over drie zaken: seksueeel misbruik onder de dekmantel van therapeutische hulp, gesjoemel met overheidsgeld (PGB’s) en omnjuiste informatie aan de Belastingdienst. Twee maanden later zat hij nog vast. Er worden geen PGB’s meer verstrekt voor de therapeutische centra van de heer Van Essen.

Op 23 september 2016 werd Aaldert van Essen door de rechtbank in Dordrecht tot 3 jaar gevangenisstraf (1 jaar voorwaardelijk) veroordeeld. Hij heeft een geschiedenis van aanklachten aan zijn broek. Hij werd de gemeente Nehemia in Zwijndrecht uitgezet vanwege seksuele misstanden. Daarna begon hij met psycho-sociale hulpverlening, eerst in Ridderkerk en later in Meerkerk en Hoogblokland. Overal herhaalden zich dezelfde gebeurtenissen als in Zwijndrecht. Onder het mom van evangelische hulp werden vrouwen het bed ingelokt. Nadat Bram Krol al begin jaren ’90 voor de verkeerde kijk op het pastoraat van Van Essen waarschuwde, is dan eindelijk de kogel door de kerk. Hij moet nu definitief stoppen met zijn gedoe.

Sindsdien is Aaldert van Essen nog een keer veroordeeld voor dezelfde delicten. Daaraan zijn nieuwe zaken toegevoegd, 2 of 3x moord! Deze aanklachten lopen nog, tegen Van Essen en andere sekteleiders. (Toevoeging 9-10-2018) Dit laat het belang zien van voldoende openheid, ook in geestelijke aangelegenheden. Sekten tieren het beste in geheimzinnigheid en uithoeken. Beslotenheid en gebrek aan verantwoording leiden gemakkelijk tot misstanden, zoals we ook gezien hebben in de pedofilieaffaire in de wereldwijde Rooms Katholieke Kerk en nu weer in allerlei affaires binnen het genootschap van de Jehova’s Getuigen.