Top_projecten.jpg

PROJECTEN 

Wilt u meewerken of deze projecten financieel ondersteunen ?

Drie nieuwe en strategische projecten. Wie helpt ons? Wie ziet een kans om er iets moois van te maken? Al deze projecten zijn groter dan wat we nu aankunnen, maar we zien er Gods bedoeling in, evenals onze vrienden in de betreffende landen. Bovendien zijn ze van groot belang voor het levensgeluk en de levenskansen van velen.

 

NIEUWE PROJECTEN

 

 PROJECT EEN

PYGMEEËN, KONGO, BANDUNDUPROVINCIE

De levensomstandigheden van de pygmeeën zijn sub-humaan. Ze worden bovendien zwaar gediscrimineerd. Ze krijgen geen toegang tot school en gezondheidszorg. We willen hen helpen met onderwijs, een medische post en agrarische adviezen. Het gaat hier om de pygmeeën in de gebieden van Nkau, Lokolama en Bokota, waar in totaal bijna 40.000 mensen wonen, diep in de oerwouden van de nieuw gevormde provincie Mai-Ndombe, centraal in Kongo.

Ze hebben behoefte aan kleding, medicijnen, verbandmiddelen, brillen, lampen, zout, muggennetten, schoeisel en plaids. Een reis naar hun gebied, inclusief hulpgoederen (op de motor, over onbegaanbare poaden) komt op iets minder dan 4000 euro. Maar om blijvende hulp te bieden (en een kans op vooruitgang), is 50.000 euro nodig.

Er is een groot bedrag toegezegd, waardoor we enige hulp kunnen bieden, evangelisten kunnen opleiden en enkele kerkjes stichten voor de vele nieuwe gelovige pygmeeën. Willen we ook iets doen aan onderwijs en gezondheidszorg, dan blijft er een bedrag open staan van 25.000 euro.

In de Mai Ndombe wonen meer dan 100.000 pygmeeën, van wie de overgrote meerderheid nog nooit over Jezus heeft gehoord.

Voor informatie over de pygmeeën: zie het boekje van Bram Krol: ‘Schreeuw uit het oerwoud’. (zie info op de site www.bramkrol.com te bestellen via onze site )

 (project Pygmeeën; vernieuwd 8-10-’18)

 

PROJECT TWEE

BOEKEN VOOR LIBERIA

Liberia heeft een jarenlange, vernietigende burgeroorlog gekend. De mensen zijn teleurgesteld in elkaar, de politiek en de kerk. De kerken moeten hun weg weer vinden, vooral omdat veel mensen terugvallen in het oude animisme. Ze vormen tal van religieuze en geheime, occulte gemeenschappen. Liberia is toe aan kerkvernieuwing en evangelisatie. De kerken hebben ons gevraagd om predikantencursussen over Gemeentegroei en verdere vorming. Het boek Gemeentegroei compleet zal binnenkort een tweede Engelse druk moeten krijgen (’’€ 4400 voor 2000 exemplaren, inclusief nieuw zetwerk en vervoer/belasting). Verder hebben we nu vertalingen van 2 brochures, een nazorgboekje en een kringleiderstraining, alle hard nodig voor een eerste start in Liberia. (En later, misschien, andere Engelstalige landen; als eerste denken we aan Sierra Leone). Onkosten voorlopig, voor nazorg/kringleiding en brochure Gemeentegroei: 13.500 euro. (Project Liberia, 12-12-2019; aanv. 15-04-2020)

 

 PROJECT DRIE (NIEUW)

START VAN ONS WERK ONDER NEPALEZEN IN MALEISIË/ARABISCHE WERELD

We hebben veel contacten met Nepalezen die als gastarbeiders werken in verschillende Aziatische landen. Velen van hen komen – wanneer ze bevrijd zijn van de controle van dorp en familie – tot geloof in Christus. We willen hen helpen door kringleiders te trainen en een goede nazorg op te zetten. We kunnen daarvoor de in Nepal ontwikkelde materialen gebruiken, en door ons gevormde Nepalezen vragen als parttime zendelingen dit werk op te zetten. In eerste instantie denken we aan Maleisië, Qatar en de Emiraten. Per gebied kunnen we werk opzetten voor ongeveer 2150 euro (inclusief de verzending van materialen, reis- en verblijfkosten etc.). In geval van Maleisië denken we ook aan uitbreiding van ons werk naar de grote Tamil-minderheid in het land. (Project Maleisië, project Qatar, project Emiraten, 15/04/2020)

 

 PROJECT VIER 

BÈTÈ KINDERBIJBEL, IVOORKUST

De Bètèstam in Ivoorkust is de tweede stam in grootte in dat land, met 3,1 miljoen stamleden. Ze woont in het midwesten van het land, niet zo ver van de stam Dan. Ook voor deze stam, waar we veel open deuren hebben, is een tweetalige kinderbijbel (Bètè-Frans) een goede mogelijkheid om het Evangelie in veel dorpen en steden te laten doordringen. Voor 20.000 exemplaren kunnen de kosten oplopen tot misschien wel 80.000 euro, inclusief vervoer en inklaring. Maar voor dat geld heb je dan wel 20.000 zendelingen in 20.000 gezinnen. De Bètè zijn voor ruim 20% gekerstend, maar het geloof van velen is zwak en de kennis van de Bijbel is heel matig. Maar: men wil dit graag veranderen! Wij kunnen daarbij een enorme steun betekenen. (Project Bètè, Ivoorkust, 12-12-2019)

 

 PROJECT VIJF 

PYGMEEËN IN DE EVENAARSPROVINCIE, KONGO

Pygmeeën in de Equateur. In de regio van de hoofdstad van dat gebied, Mbandaka, wonen tienduizenden pygmeeën. Daar is een groots evangelisatie- en kerkplantingswerk gedaan door de Presbyteriaanse Kerk van Kinshasa, onder leiding van ds. Philip Bolanzow. De steun van andere zendingsorganisaties is weggevallen. Maar er is nog zoveel te doen, aan evangelisatie, opleiding van evangelisten en geestelijke nazorg. Dat willen we samen met ds. Bolanzow aanpakken. Vooralsnog is daarvoor 16.000 euro nodig. (Project Mbandaka, 12-12-2019)

 

U kunt helpen. Bijvoorbeeld door:

  • Kleding (voor mannen en kinderen), mee te nemen door Bram Krol. In beperkte mate natuurlijk.
  • Transistorradiootjes voor Ivoorkust (stam Dan)
  • Digitale cameraatjes, voor de medewerkers in Ivoorkust en Kongo

Hebt u nog iets over? Laat het s.v.p. weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

AFGERONDE PROJECTEN:

 

KRINGLEIDERSTRAINING VOOR NEPAL (Februari 2020)

Wij proberen door vragen te stellen mensen zelfstandig de bijbel te laten onderzoeken. Dat legt een stevige basis voor hun geestelijke ontwikkeling. Dat is heel anders dan het Nepalese schoolsysteem. Daarom willen we mensen trainen in deze voor hen nieuwe didactische vorm. Daar hebben we een boekje met een kringleidershandleiding voor laten drukken; kosten: 1300 euro voor 1000 exemplaren (febvruari 2020). Een deel van de kosten was voor de vertaler en de correctors. Binnenkort wordt een tweede druk (voor een lagere kostprijs) gedrukt. Voor dit project kwam ongeveer 2500 euro binnen. Het extra bedrag dat is ontvangen, hebben we gebruikt voor de aanvulling op de kosten voor de druk van 10.000 nazorgboekjes. Dit gebeurde in december 2019.

 

RADIO-uitzendingen in het Yacouba, Ivoorkust

F.m.-uitzendingen in het gebeid van de stam Dan, in hun eigen taal, zijn populair. Nergens in Nederland zul je meemaken dat mensen samendrommen om naar een bijbelse toespraak te luisteren op één van de weinige radiootjes. Tweemaal hebben we een proef genomen met FM-uitzendingen, in ’16 en in ’17. Tientallen mensen kwamen erdoor tot geloof. Reacties komen van heinde en ver, ook vanuit Liberia. Dit is één van de meest vruchtbare projecten die denkbaar zijn. Trans World Radio-Nederland heeft dit project bekostigd. Het loopt v.a. juni 2018, met goede resultaten en veel luisteraars. aanpakken.

 

Boek over Gemeentegroei voor Kongo

Er zijn in november 2019 5000 exemplaren gedrukt van de Franse editie van Gemeentegroei Compleet (‘Survol de la Croissance de l’Eglise’). Een prachtige ontwikkeling, waarvoor we dankbaar zijn, is dat een onbekende gever de kosten van transport en inklaring voor zijn rekening neemt. (12-12-2019)

 

Brochure over de origine van de stam Dan

In november 2019 verscheen een brochure over de herkomst en de omzwervingen van de stam Dan, die tot slot neerstreek in Ivoorkust. Bij de aanbieding van de tweetalige kinderbijbel op 27 nov. 2019 werd ook deze brochure aangeboden. Veel autoriteiten uit onderwijs en politiek waren er bijzonder in geïnteresseerd. Dank aan alle goede gevers! (12-12-2019)

 

Zaaltje voor Benares, India

Ram Nath kan de mensen niet meer kwijt in zijn huis, als hij een samenkomst belegt. Inmiddels is er een zaaltje aan zijn huis gebouwd, groot genoeg voor de nieuwe gelovigen in zijn dorp. Open lucht bijeenkomsten worden tegenwoordig in India dioor fanatici verstoord. Het project is afgerond in april 2018.

 

noodhulp Nepal i.v.m. overstromingen augustus ‘17

Veel mensen, ook velen waarmee wij direct in contact staan, verloren een groot deel van hun huisje, kleding en huisraad door de zwaarste overstromingen die Nepal ooit troffen. We hebben 500 euro noodhulp kunnen geven, en hopen in oktober daar 1500 euro aan te kunnen toevoegen.

 

Schooltje en kinderwerk in Dhimdime

Dhimdime, een arm dorp in het zuid-oosten van Nepal (op 5 km. van Balamvita) heeft een gebouwtje (daar: ‘schooltje’ genoemd) gekregen voor lessen en bijlessen van de kinderen van de allerarmsten. Er worden ook kindersamenkomsten gehouden, met bijbelverhalen en spel. Bikash Ranapaheli uit Damak werkt daar samen met zijn vrouw. Het schooltje loopt als een trein. De kansarme kinderen zijn nu de uitblinkers op de staatsschool en ook de rijkeren uit de omgeving sturen nu hun kinderen naar het schooltje. Verschillende mensen zijn al tot geloof gekomen door dit mooie werk. We geven ook hulp bij de aanschaf van schooluniformen en lesmateriaal. Na de overstromingen van augustus ’17 bleef het schooltje staan, maar de meeste huisjes in het dorp werden verwoest. Dit project werd bekostigd door de Geref. Kerk van ’s-Gravendeel. (afgerond voorjaar 2017)

 

Motor voor Ram Nath in Benares, India

Ram Nath Gautam – onze evangelist – ontving in mei zijn motor, zodat hij alle 7 dorpen waar hij werkt geregeld kan bezoeken. (afgerond mei 2017)

 

Visvijverproject Téapleu, Ivoorkust

Twee mensen (Stephan en Patrice) zijn in september ’17 met hun eigen visvijvers begonnen. Daarmee kunnen ze in hun eigen onderhoud voorzien. Binnenkort zullen ze ook personeel moeten aannemen. De oude papa Anatole is de man met wie het begon. Na de burgeroorlog in 2014 was hij alles kwijt. Zijn vijvers waren verwoest en leeggeplunderd door de strijdgroepen. Hij had niets meer om van te leven. Nu leveren zijn visvijvers voldoende op voor hem en zijn gezin, en twee werkers en hun gezinnen. En hij heeft twee mensen geholpen zelf aan de slag te gaan. Er is een grote afzetmarkt voor vis. Ook de bevolking profiteert ervan. Ze kunnen nu verse vis uit de eigen omgeving kopen, in plaats van dure zeevis. Zo helpen we de bevolking van de stan Dan (die erg onder de burgeroorlog heeft geleden) weer wat verder om er bovenop te komen. (afgerond september 2017)

 

dsc06899Schooltje Balamvita - Nepal : Voor de van het reguliere onderwijs uitgesloten Santali kinderen hebben we een schooltje gebouwd. Twee lokalen plus toiletten. De onderwijskrachten betalen wij, vanwege de heersende armoede. Dit is één van onze meest gevolgrijke projecten.  Er is nu een schoolbestuur waarin alle kasten vertegenwoordigd zijn, de twee onderwijzeressen zijn van verschillende kasten en er is een goede samenwerking gekomen met de reguliere dorpsschool. Dit project heeft bijgedragen aan vrede en onderlinge acceptatie. Het gebouwtje wordt ook gebruikt door het groeiende kerkje met nu reeds 90 gelovigen. (Dit project is voor een groot deel gefinancierd door de Gereformeerde Kerk ’s-Gravendeel). Afgerond: zomer 2011. 

Naaiproject Damak - Nepal :Onder de verantwoordelijkheid van de Vrije Presbyteriaanse Kerk hebben nu vijf zeer arme mensen een eigen redelijk inkomen. Ze produceren kleding voor de lokale markt. Dit project loopt sinds begin 2009.

Ziekenhuis Larumba  - Nepal:  De buitenbouw van een ziekenhuis bestaande uit vijf gebouwtjes, ter wille van de enige medische zorg voor Larumba en wijde omgeving (meer dan 50.000 mensen). De kosten bedroegen ruim 60.000 euro. De bouw werd afgerond in augustus 2011.

Computerproject, Larumba  - Nepal :  In samenwerking met het Kiratibestuur en de plaatselijke middelbare school hebben we voor computers gezorgd voor onderwijs. Dit project is eind 2008 afgerond. 

Naaiproject Ramechhap    - Nepal :   Dit project hielp 22  zeer arme mensen aan een beroep en een geregeld  inkomen. Dit project werd bij ons ingediend door een parlementslid en een oud-minister van landbouw, met wie we goede relaties onderhouden. Het project staat overigens los van de politiek. Afgerond begin 2012.

Honingprojecten - Nepal : (Deels afgerond) In Chisopani nabij Kathmandu, het gebied van Ramechap in Oost-Nepal en Sitapur hebben we trainingen voor het houden van bijen gegeven. Dit is een groot succes geworden, en het heeft het inkomen van de deelnemers aanzienlijk verhoogd. De betreffende dorpen liggen op meer dan 1500 meter hoogte, zodat men met een kleinere bij moet werken als die wij kennen. Maar deze soort is ongevoelig voor de varraomijt, die hele bijenvolken vernietigt. Dit project loopt goed. Binnekort beginnen er trainingen voor boeren in het verre oosten van Nepal, bij de grens met het Darjeelinggebied in India. En er volgt meer... er zit ‘muziek’ in honing. De eerste lichting dateert van het voorjaar van 2012.

Kerkzaal in Oorlabari - Nepal :In Oorlabari, niet ver van Damak, werkt evangelist Ruben Pariyar. Hij zag de kleine gemeenschap in twee jaar groeien van 20 naar 75 mensen. We willen ook in Nepal laten zien hoe een actieve aanpak van de evangelisatie vrucht afwerpt. Op het dak van zijn huis is een kerkzaal gebouwd, deels middels een renteloze lening. (Afgerond eind 2013).

Rasuwa  evangelisatieproject - Nepal :Ten noorden van Kathmandu, in het district Rasuwa, woont een Tibetaanse stam van 30,000 mensen. Onder hen is een gemeente ontstaan met Gyalsang als voorganger. Hij is een voormalige boeddhistische priester (lama), en kwam op een wonderlijke wijze tot Christus. In zijn gebied zijn nog maar weinig Christenen. De taal levert er problemen op. Deze wordt slechts in een klein deel van Nepal gesproken en in Zuid-Tibet. Dat dialect is een mengvorm van Tamang, Helambu Sherpa en Tibetaans.

Gyalsang ontdekte dat er twee grote fouten zijn gemaakt in de pogingen het Evangelie onder de Tibetanen ingang te doen vinden. Ten eerste maakte men gebruik van de kulturele vormen (o.a. muziek) van Zuid-Azië, waar de Tibetanen niets van moeten hebben. Ten tweede zijn allerlei bijbelse begrippen (genade, vergeving, rechtvaardiging)verkeerd vertaald. Eén van onze medewerkers, dr. Norbu Tamang, die zelf uit een priestergeslacht komt en Oud-Tibetaans kent) bevestigde de juistheid hiervan.

Gyalsang en zijn vader hebben een bundel gemaakt met geestelijke liederen op Tibetaanse melodieën. Dat sloeg in als een bom, ook bij niet-gelovigen. Er is enorme vraag naar de liedbundels en naar de bijbehorende dvd met begeleiding op traditionele Tibetaanse instrumenten. De bundel wordt gebruikt door gelovigen onder de noordelijke Tamangs, Sherpa’s en enkele kleinere groepen. (Afgerond zomer 2013).

 

Wilt u meewerken of deze projecten financieel ondersteunen ?