Top_projecten.jpg

WAAR DE KERK GROEIT  

                                    Een kleine zendingsorganisatie ziet grote wonderen

 

 Onderstaande tabel geeft de Facilite projecten uit dit artikel weer

Klik op de Project naam om direct naar het project te gaan

Nr.

Country

Project name:

Project form:

Cost total/still needed ($)

1

Dem. Rep. Congo

Animistische streken in de provincies Kwango en Kwilu

evangelism/education

21,600 / 21,600

2

Dem. Rep. Congo

Grote actie voor de pygmeeën in de provincie Mai-Ndombe

evangelism/social activities

304,500/304,500

3

People's Republic of Congo

Start van ons werk in de Volksrepubliek Congo (Brazzaville) en Angola

evangelism/education

4

Togo / Benin / Burkina Faso

Start van het werk in Togo, Bénin en Burkina Faso

evangelism/education

40.750 / 40.750

5

Sierra Leone

Start van ons werk in Sierra Leone

evangelism/education

19,565/19,565

6

Nepal/ India/ Bangladesh

Winnen van honderdduizenden (?) Santal, in Nepal, India, Bangladesh

mission/education

119,575 / 119,575

7

Nepal / India / Bangladesh

Winnen van vele tienduizenden Rajbansi in Nepal en India

mission/education

51,630 /51,630

8

Nepal / India

Winnen van de Kirati, Nepal en India (Sikkim)

mission/education

38,000 / 38,000

9

Ivory Coast / Liberia

Winnen van de stam Dan en verwante stammen (Ivoorkust en Liberia)

mission/education

45,650 / 45,650

10

Ivory Coast / Guinea

Nieuwe aanpak voor zending onder moslims (Ivoorkust, Guinee)

mission/education

35,330 / 35,330

11

Nepal

Het winnen van diverse kleinere minderheden in Nepal

mission/education

29,900 / 29,900

12

Somaliland

Sociale hulpverlening in Somaliland

social work

59,800 / 59,800

13

Malaysia

Start van ons werk in Maleisië

mission/education

16,300 / 16,300

14

Congo

Start van onze activiteiten in Oost-Congo

evangelism/social activities

21,750 / 21,750

15

Overall

Bestuurlijke taken, onvoorziene uitgaven en nieuwe drukwerken

Administrative tasks

15,760 /15,760

INLEIDING

Grote toename

Soms lijkt het alsof iedereen Christen wil worden. Duizenden en duizenden komen tot geloof, of tonen minstens een diepgaande belangstelling ervoor. Daardoor lopen we tegen een fenomeen aan dat klinkt als een sprookje. De groei gaat zo snel, dat we het bijna niet meer kunnen bijhouden.

 

Dat is dan de tegenhanger van zorgen over afnemend kerkbezoek en sluiting van kerkgebouwen in Europa. Het gaat niet om een enkel geïsoleerd geval. We zien het gebeuren in al de tien landen waar we als kleine zendingsbeweging werken, in Azië zowel als Afrika. Het gaat om vele tienduizenden mensen per jaar en die aantallen lijken jaarlijks nog toe te nemen. Er is alle reden om dat door te vertellen. Te veel gelovigen zijn moedeloos, omdat ze die andere kant van de werkelijkheid niet kennen. Gods werk gaat op volle kracht door!

 

Onze positieve ervaringen hebben te maken met onze keuze voor werkgebieden die voor ons open staan (1), onze strategie (2) en de keuze en training van goede medewerkers (3). Toch verklaart dat maar ten dele wat er gebeurt. God is aan het werk op een manier die we nooit hadden kunnen voorzien. Er is veel meer behoefte aan geloof, Bijbel en kerk in deze wereld dan we bevroeden. *1

 

Stichting Facilite

Wie zijn ‘wij’? Facilite heet de stichting die gevormd is voor het zendingswerk van ds. Bram Krol. Hij begon in 1997 les te geven aan een theologische opleiding in de Democratische Republiek Congo over Gemeentegroei. Daar kwamen predikantenconferenties en evangelisatiewerk bij. Toen ook lokale medewerkers, eerst in Congo (1998) en even later ook in India en Nepal. Toen was er een stichting nodig, maar met een neutrale naam, Facilite (Latijn voor: maak mogelijk) vanwege werk in ‘gesloten landen’.

 

Er kwamen andere landen bij: Ivoorkust (2010), Liberia (2020), Guinee(2022), Angola (2023) en enkele landen waar we binnenkort beginnen: Sierra Leone, Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Bangladesh. Ook zijn we betrokken bij sociale activiteiten in Somaliland (1998). Van nog weer tal van andere landen op vier continenten kwamen recent uitnodigingen binnen.

 

Wij streven vooral drie doelen na:

 1. Lokale geestelijke leiders vormen in het denken van Gemeentegroei, zoals uitgelegd in ‘Gemeentegroei compleet’, geschreven door Bram Krol. *2
 2. Deze vorming ondersteunen door de uitgave van lectuur.
 3. Evangelisatiewerk te beginnen in elk land waar we aanwezig zijn, vooral onder groepen of in streken waar dit te weinig gebeurt.

Daar komen dan nog bij: bijbelverspreiding, sociale hulp (pygmeeën, Somaliland) etc.

 

Stichting Facilite werkt samen met zelfstandige verenigingen en stichtingen met gelijkluidende doeleinden in de diverse landen.

 

Maatregelen en kansen

In de Dem. Rep. Congo werken we samen met de leiding van een invloedrijke parapluorganisatie voor alle protestantse denominaties (met meer dan 35 miljoen mensen). Zij hebben ons verzocht mee te werken aan de vorming van al hun meer dan 100.000 predikanten in het denken van Gemeentegroei. Ook met de leiders van de niet-aangesloten evangelische gemeenten (ongeveer 6 miljoen mensen) staan we in nauw contact. We hebben enorme open deuren in dat land.

 

In Nepal en India werken we via de kasten en stammen aan de verbreiding van het Evangelie in hun eigen kring en taal. De meeste zendingsorganisaties probeerden iedereen op dezelfde wijze te benaderen om zo de verschillen tussen groepen in de maatschappij te verminderen, maar zo voelden vooral de als ‘lager’ bestempelde groepen zich buitengesloten. Zodra ze Christen worden verloopt de integratie veel beter. 

 

In Guinee kwamen we binnen op uitnodiging van enkele van de belangrijkste geestelijke leiders, van wie sommigen ook een grote stem in de politiek hebben.

 

Partners gevraagd

Natuurlijk kan ons kleine groep al dit werk niet aan. Ook al groeit de groep gevers, het is een enorme opgave om de groei van ons werk financieel bij te houden. Tenzij er een wonder gebeurt, zullen we veel van de grote kansen die zich aandienen voor de verbreiding van het Evangelie moeten laten schieten. Dat zou in onze ogen echter een grote misser zijn. HELP ONS!

 

We hebben berekend wat er nodig is voor de komende drie jaar om goed te kunnen inspelen op die enorme nieuwe kansen. Dat gaat om en bedrag van 750.000  à 1.000.000 euro boven wat we nu ontvangen. Dat is een enorm bedrag. We zoeken in de eerste plaats naar grote gevers, want we zijn geen professionele instelling met een kantoor en gesalarieerde medewerkers. Daardoor kunnen we heel goedkoop werken. *3

 

Het is mogelijk dat gevers van grote giften afspraken met ons maken over het gebruik ervan, zolang dat onze strategie niet verandert.

 

Partners kunnen ons helpen door hun gaven en door hun inzet en boven alles door hun gebed.

 

De kansen en uitdagingen

Het is voor ons onbegrijpelijk dat we zoveel grote kansen vinden. Dat is voor een deel het gevolg van onze opstelling in het midden van het kerkelijke leven en verder door de kwaliteit van onze lessen. Boven alles is het Gods zegen waar het om gaat.

 

Alle genoemde bedragen bij de hier volgende projectvoorstellen zijn slechts globale schattingen.

 

 

 1. Animistische streken in de provincies Kwango en Kwilu (Dem. Rep. Congo)

 

Algemeen:

Inwoners: 104.000.000  (Kwilu: 2,2 miljoen inw.; Kwango 2,1 miljoen inw.)

Voertalen: Frans, Lingala, Kikongo, Tshiluba, Swahili

Religie: 85% Christelijk (50% Rooms-Katholiek, 35% Protestants) 5% Kimbangistisch)

Aantal medewerkers van Facilite: 16 (meest vrijwilligers)

Projectvorm: evangelisatie/onderwijs

Kosten: E 20.000

 P1 044

De provincies Kwilu en Kwango (200 - 700 km. ten zuidoosten van Kinshasa) vormden de laatste kern van het verzet tegen de Belgische koloniale macht in het land. Pas in 1930 werden die gebieden gepacificeerd. Ze bleven voor een groot deel animistisch. Dat betreft meer dan een miljoen mensen, vooral in de moeilijk toegankelijke delen van deze provincies.

 

We staan in contact met enkele pioniers, die in die afgelegen gebieden in de provincies Kwilu en Kwango contacten hebben gelegd. Ze kunnen duizenden de weg naar Christus wijzen. Ze hebben ingang in groepen, gemeenschappen en stammen die zeer open staan voor het Evangelie. Alleen is de armoede in die streken zo groot, dat sommigen de kosten van een paar liter benzine niet kunnen betalen, laat staan dat ze enkele maanden ver van huis kunnen verblijven. Dat is echter wel nodig als er grote groepen mensen tot geloof zouden komen.

 

Het is heel goed mogelijk – met een zinvolle ondersteuning, enige training en het beschikbaar stellen van Bijbels en nazorgmaterialen – om in korte tijd misschien wel 100.000 (!) mensen tot geloof te zien komen. We hebben de contacten, een werkwijze en werkers. Als voorbeeld geef ik het getuigenis van één predikant, die op zeventig kilometer van de stad Bulungu in zeven maanden 2000 nieuwe gelovigen mocht dopen!

 

Nodig zijn drukwerkjes, Bijbels en evangelisten die rondreizen in verschillende van die gebieden, en coaches om hen te begeleiden. Met alle kerkgenootschappen in die streken hebben we goede contacten. Voor informatie over de omgeving en het geestelijke leven in die gebieden kan het boekje ‘Als Gods Geest neervalt…’ dienen. *4

P1 7405

 

 >> klik hier om terug te gaan naar het projecten overzicht <<

 

 1. Grote actie voor de pygmeeën in de provincie Mai-Ndombe (Dem. Rep. Congo)

 

Algemeen:

 1. Inwoners: 104.000.000 (Maï-Ndombe: 1,8 miljoen inw.)
 2. Voertalen: Frans, Lingala, Kikongo, Tshiluba, Swahili
 3. Religie: 85% Christelijk (50% Rooms-Katholiek, 35% Protestants) 5% Kimbangistisch)
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 16 (meest vrijwilligers)
 5. Projectvorm: evangelisatie/sociale activiteiten
 6. Kosten: E 280.000 (voor drie jaar)

 

Vanaf 2003 staan we in contact met grote groepen pygmeeën in de Mai-Ndombe en de Evenaarsprovincie. Duizenden zijn tot geloof gekomen en daardoor zijn er enkele tientallen gemeenten gesticht. Velen van hen wonen in de gebieden van Oshwe, op vier dagen reizen van Kikwit waar onze Congoleze directeur (ds. Bernardin Luswa) woont. De reis gaat over onbegaanbare paden naar de grote Kasaïrivier. Dan een oversteek met een grote kano over het kolkende water. Daarna per motor over overwoekerde paadjes, door moerassen en over omgevallen bomen naar Oshwe. Vandaar nog weer verder naar de verspreide dorpen van de pygmeeën. Duizenden hebben daar nog nooit de naam van Jezus gehoord.

 

De pygmeeën van de Mai-Ndombe zijn wat langer dan de kleinste pygmeeën in het verre noordoosten van Congo (lengte gemiddelde man 1,60 meter), maar cultureel hetzelfde, zij het dat ze niet meer nomadisch leven. Ze noemen zichzelf de Twa. Ze spreken hun eigen dialecten, in de Mai-Ndombe is dat verwant aan het Lingala.

 

We willen tien bosbewoners (pygmeeën en Bantoes) een intensieve vorming geven om met ons mee te werken.

 

Vanwege de enorme armoede onder de pygmeeën en het feit dat ze zwaar gediscrimineerd worden, is ook sociaal werk dringend nodig. We denken aan een eenvoudige medische hulppost en enkele schooltjes. (Pygmeeën worden geweerd op scholen en in medische posten in het oerwoud en vaak zelfs in de kerken!) Dat maakt dit project ambitieus en duur. Het voordeel, wanneer wij dit ter hand nemen, is dat we talloze contacten onder bantoes en pygmeeën hebben. Zonder hun actieve medewerking is het werk dat we willen doen onmogelijk.

 

We willen graag de meer afgelegen dorpen bereiken, dat zijn vooral pygmeeën die langs de rivieren wonen. Het gaat om 15-25.000 niet bereikte mensen.

 

 >> klik hier om terug te gaan naar het projecten overzicht <<

 1. Start van ons werk in de Volksrepubliek Congo (Brazzaville) en Angola

 

Algemeen Volksrepubliek Congo:

 1. Inwoners: 5.900.000
 2. Voertalen: Frans, Lingala, Kituba
 3. Religie: 80% Christelijk (waarvan 51% Rooms-Katholiek, 35% Protestants, rest: diverse sekten)
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 0
 5. Projectvorm: evangelisatie/onderwijs

 

Algemeen Angola:

 1. Inwoners: 34.000.000
 2. Voertalen: Portugees, Umbundu, Chokwe, Kimbundu, Kikongo
 3. Religie: 53% Christelijk (waarvan 75% Rooms-Katholiek, 25% Protestants)
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 0
 5. Projectvorm: evangelisatie/onderwijs

 

 1. Kosten voor de start in Angola en Congo-Brazzaville: E 35.000

 

We hebben enkele dringende uitnodigingen uit Congo-Brazzaville en Angola ontvangen. De eerste contacten zijn gelegd. Om alles goed op gang te brengen zijn reizen en trainingen nodig. Voor Angola komt er nog een complicatie bij, namelijk druk van onze materialen in het Portugees (twee boekjes zijn al vertaald). We zullen lokale werkers moeten opleiden uit die beide landen (zo mogelijk op parttime basis) en vrijwilligers. Ook moeten we (grote) predikantenconferenties en kringleiderstrainingen opzetten.

 

 >> klik hier om terug te gaan naar het projecten overzicht <<

 

 1. Start van het werk in Togo, Bénin en Burkina Faso

 

Algemeen Togo:

 1. Inwoners: 8.900.000
 2. Voertaal: Frans
 3. Religie: 48% Christelijk; 33% animistisch; 18% islam
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 0
 5. Projectvorm: evangelisatie/onderwijs

 

Algemeen Bénin:

 1. Inwoners: 13.000.000
 2. Voertaal: Frans
 3. Religie: 43% Christelijk; 24% islam; 17% voodoo
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 0
 5. Projectvorm: evangelisatie/onderwijs

 

Algemeen Burkina Faso:

 1. Inwoners: 22.400.000
 2. Voertaalen: Frans
 3. Religie: 50% islam, 19% Christelijk; 31% animistisch
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 0
 5. Projectvorm: evangelisatie/onderwijs

 

 1. Totale onkosten voor deze drie landen: E 37.500

 P4 032

Er liggen veel dringende uitnodigingen vanuit Togo, Bénin en Burkina Faso op ons te wachten. In Togo zijn we al begonnen eind 2023. In Burkina Faso hebben we al enkele nazorggroepen. Nodig: vorming van leiders en invoer van lectuur. Vorming van lokale structuren en een simpele bestuursvorm. De taal is geen probleem (Frans). Dezelfde stappen als genoemd onder punt drie liggen ook hier op ons te wachten.

 

  >> klik hier om terug te gaan naar het projecten overzicht <<

 1. Start van ons werk in Sierra Leone

Algemeen:

 1. Inwoners: 8.500.000
 2. Voertalen: Engels en Krio
 3. Religie: 77% islam; 23% Christen
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 0
 5. Projectvorm: evangelisatie/onderwijs
 6. Onkosten: E 18.000

 

 

De eerste contacten in Sierra Leone zijn al gelegd. Er zijn al enkele nazorggroepen van start gegaan door mensen die in Guinee of Liberia een cursus van ons hebben gevolgd. Wanneer een zendingsorganisatie nieuw werk wil opzetten, kost dat kapitalen (vaak honderdduizenden euro). Wij kunnen een goede start maken voor een betrekkelijk klein bedrag. Daarvoor moeten werkers vanuit Liberia en Guinee, eventueel vanuit Ivoorkust op en neer reizen. We moeten lectuur invoeren en trainingen geven.

 

 >> klik hier om terug te gaan naar het projecten overzicht <<

 

 1. Winnen van honderdduizenden (?) Santal, in Nepal, India, Bangladesh

 

Algemeen India:

 1. Inwoners: 1.300.000.000
 2. Voertalen: Hindi, Engels
 3. Religie: 80% Hindoe; 14% islam; 2,3% Christen (een groot deel van de Hindoes is feitelijk animistisch)
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 6
 5. Projectvorm: zending/onderwijs

 

Algemeen Bangladesh:

 1. Inwoners: 170.000.000
 2. Voertaal: Bengaals
 3. Religie: 95% islam, 0,4% Christen
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 0
 5. Projectvorm: zending/onderwijs

 

Algemeen Nepal:

 1. Inwoners: 31.000.000
 2. Voertaal: Nepalees
 3. Religie: 35% Hindoe, 40% animistisch, 4,5% islam, 4,5% Christen, 9% Boeddhist
 4. Aantal medewerkers van Facilite:
 5. Projectvorm:

 

 1. Totale onkosten voor deze drie landen: E 110.000

 P6 036

De Santal bevolking telt acht à tien miljoen mensen. De grote meerderheid van hen woont in vier deelstaten van India, met verder ook een grote groep in Bangladesh en een klein aantal in Nepal. Ze spreken een eigen taal. Door het racistische Hindoeïsme worden ze vanwege hun donkere huidskleur zwaar gediscrimineerd. De meeste Santali hangen het Hindoeïsme aan, maar ongeveer een derde volgt de eigen oorspronkelijke religie (animistisch).

 

In Nepal zien we een sterke beweging naar Christus onder de 53.000 Santali. Al een derde van hen is de afgelopen jaren Christen geworden. Onze aanpak voor de nazorg werkt onder hen uitstekend. We werken zo ook al in Bihar (India) en binnenkort gebeurt dat ook in de deelstaat Jarkhand met meer dan drie miljoen Santali. We hopen dat spoedig West-Bengalen, Orissa en Bangladesh zullen volgen. Deze bevolkingsgroep staat open voor een benadering door hun eigen stamleden, juist omdat ze door de discriminatie op elkaar zijn aangewezen. Door het gebruik van hun taal kunnen ze tamelijk vrij te werk gaan, ondanks de hevige repressie in India.

 

We hebben een aantal werkers getraind uit Nepal en Bihar. De materialen voor de nazorg (een nazorg-bijbelstudieboekje en een handleiding voor de kringleiders) zijn in het Santali vertaald en gedrukt. Gezien de omvang van het project is er snel minstens één voltijds werker nodig. Verder ontkomen we niet aan enige sociale hulp, vooral met de bedoeling mensen te helpen hun eigen inkomen te verwerven. Er zijn veel lange reizen nodig om overal trainingen te geven en contacten te onderhouden. Dit kan een heel groot project worden, met veel groeimogelijkheden en ook: veel verantwoordelijkheden.

 >> klik hier om terug te gaan naar het projecten overzicht <<

 1. Winnen van vele tienduizenden Rajbansi in Nepal en India

 

Algemeen India:

 1. Inwoners: 1.300.000.000
 2. Voertalen: Hindi, Engels
 3. Religie: 80% Hindoe; 14% islam; 2,3% Christen (een groot deel van de Hindoes is feitelijk animistisch)
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 6
 5. Projectvorm: zending/onderwijs

 

Algemeen Bangladesh:

 1. Inwoners: 170.000.000
 2. Voertaal: Bengaals
 3. Religie: 95% islam, 0,4% Christen
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 0
 5. Projectvorm: zending/onderwijs

 

Algemeen Nepal:

 1. Inwoners: 31.300.000
 2. Voertaal: Nepalees
 3. Religie: 35% Hindoe, 40% animistisch, 4,5% islam, 4,5% Christen, 9% Boeddhist
 4. Aantal medewerkers van Facilite:
 5. Projectvorm: zending/onderwijs

 

 1. Totale onkosten voor deze drie landen: E 47.500

 P7 003

De Rajbansi bevolking telt elf à twaalf miljoen mensen. Ze wonen in Oost-Nepal (125.000) en noordoost India, vooral in West-Bengalen en Assam en in mindere getale ook in het noorden van Bangladesh. Ze zijn overwegend Hindoes. In Nepal zien we een vrij sterke behoefte onder hen om Christen te worden. Deze groep heeft een eigen taal, maar de meesten spreken Nepalees, Bengaals of Assamees.

 

We hebben een sterke medewerkster gevonden in Jitni, die al meer dan vijftig nazorggroepen onder Rajbansis in Nepal heeft opgericht. Ze heeft ook enig werk gedaan in India en haar moederland Bangladesh. We willen een grotere beweging opzetten onder deze stam, die erg hecht aan haar eigen culturele gebruiken. We hebben enkele werkers uit deze bevolkingsgroep nodig om hen intensief te kunnen bereiken.

 

Dat betekent de noodzaak voor publicatie van onze materialen in het Bengaals en het Assamees. Deze groep kan uitstekend dienen als brug naar de Bengaalse en Assamese bevolking.

 P7 007

  >> klik hier om terug te gaan naar het projecten overzicht <<

 1. Winnen van de Kirati, Nepal en India (Sikkim)

 

Algemeen India:

 1. Inwoners: 1.300.000.000
 2. Voertaal: Hindi, Engels
 3. Religie: 80% Hindoe; 14% islam; 2,3% Christen (een groot deel van de Hindoes is feitelijk animistisch)
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 6
 5. Projectvorm: zending/onderwijs

 

Algemeen Nepal:

 1. Inwoners: 31.300.000
 2. Voertaal: Nepalees
 3. Religie: 35% Hindoe, 40% animistisch, 4,5% islam, 4,5% Christen, 9% Boeddhist
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 25
 5. Projectvorm: zending/onderwijs

 

 1. Totale onkosten voor deze landen: E 35.000

 P8 016

Sinds 2003 heeft Bram Krol contacten in een groep stammen (vooral Limboo en Rai) die de verzamelnaam Kirati dragen. Zij behoren tot de Tibeto-Burmese taalgroep, zij het dat de meesten Nepalees spreken. Het gaat om meer dan twee miljoen mensen.

 

Opmerkelijk is dat de Kirati  niet alleen een bevolkingsgroep zijn, maar ook een religie die van oudsher monotheïstisch is. Anderen volgen echter de oude Tibetaanse Bon-religie en weer anderen beschouwen zich als Hindoe. Ongeveer een miljoen monotheïsten volgt goeroe Atmananda, al zijn ze wel sterk beïnvloed door het Hindoeïsme. De andere stromingen tellen elk ongeveer 500.000 mensen.

 

Door de intensieve contacten vanaf 2003 is er veel wederzijds vertrouwen gegroeid. Veel Kirati staan open voor het geloof in Christus, maar ze zijn bang hun zelfstandigheid en eigenheid te verliezen. Ooit vormden ze een groot koninkrijk dat langer dan 1000 jaar heeft bestaan (Limboowan) en pas als laatste deel van het huidige Nepal bij het land werd getrokken, eind zestiende eeuw.

 

Eind 2022 heeft Bram Krol de jaarlijkse massabijeenkomst van de Kirati het Evangelie kunnen doorgeven. Deze toespraak is gedrukt en onder de Kirati verspreid. Velen voelen zich nu voor een grote keus staan. Dit proces willen we begeleiden, met inachtneming van de sterke wens van de Kirati naar zelfstandigheid en hun angst voor overheersing door anderen. We hebben enkele Kirati medewerkers nodig, die ook de Limbootaal machtig zijn.

 

 >> klik hier om terug te gaan naar het projecten overzicht <<

 

 1. Winnen van de stam Dan en verwante stammen (Ivoorkust en Liberia)

Algemeen:

 1. Inwoners: 31.000.000
 2. Voertaal: Frans
 3. Religie: 42% islam; 40% Christen; 14% animistisch
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 28
 5. Projectvorm: zending/onderwijs
 6. Onkosten: E 42.000

 

Sinds 2012 staan we nauw in contact met de stam Dan, die voornamelijk in Ivoorkust woont (1,5 miljoen mensen). Verder telt ze ruim 250.000 mensen in Liberia en 60.000 in Guinee. Er zijn ook enkele verwante stammen die een dialect van de Yacouba taal spreken, voornamelijk de Touba (Ivoorkust). Alles bij elkaar gaat het om meer dan twee miljoen mensen.

 

Nadat Bram Krol ontdekte dat het aannemelijk is dat de stam Dan in West-Afrika haar wortels heeft in de geschiedenissen vermeld in de Bijbel en dat haar overtuigingen een grote mate van verwantschap tonen met die van de Boeken van Mozes, heeft hij daar een brochure over geschreven (Le secret du peuple Dan). Deze kennis werd geïntegreerd in ons evangelisatiewerk. Dit resulteerde erin dat duizenden mensen Christus wilden volgen. De kerken bloeiden op.

 

De nieuwe gelovigen werden evangelisten. Evangelisten werden kringleiders. Kringleiders werden coaches en zendelingen. Vanuit Ivoorkust gaan er groepjes uit om in de wijde omgeving, ook over de grens met Liberia, te evangeliseren en nieuwe kringleiders te vormen.

 

Ongeveer 4000 nieuwe gelovigen nemen in het stamgebied Dan (in het midwesten van Ivoorkust) deel aan nazorgbijbelstudies. Vanuit hun gebied worden nu ook groepen opgezet onder de sterk animistische buurstam van de Guéré. Ook is het aantal Christenen onder de Touba (150.000) nog erg gering. Zij hebben een vergelijkbare cultuur en taal. We willen ook onder hen beginnen.

 

We willen bestaande teams (met 21 naaste medewerkers) uitbreiden en verder vormen. Daarnaast hebben ze zelf zendingsteams voor afgelegen gebieden samengesteld, die we graag willen inschakelen. We moeten een beter werk opzetten in hun hoofdstad (Man), één van de grootste steden van Ivoorkust, en een team vormen voor de Touba. Daarbij moeten we hun eigen taal gebruiken, omdat de meesten nauwelijks Frans spreken; ook zijn velen analfabeet. Dat vergt een extra taken financiële inspanning.

  >> klik hier om terug te gaan naar het projecten overzicht <<

 1. Nieuwe aanpak voor zending onder moslims (Ivoorkust, Guinee)

Algemeen Ivoorkust:

 1. Inwoners: 31.000.000
 2. Voertaal: Frans
 3. Religie: 42% islam; 40% Christen; 14% animistisch
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 28
 5. Projectvorm: zending/onderwijs

 

Algemeen Guinee:

 1. Inwoners: 14.000.000
 2. Voertaal: Frans, Pular, Madingo, Susu
 3. Religie: 87% islam, 9% animistisch,; 4% Christen
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 1
 5. Projectvorm: zending/onderwijs

 

 1. Kosten voor deze beide landen: E 32.500

 

Onze nadruk op evangelisatie door gesprekken (waarin we veel vragen stellen) werkt als een lier onder moslims. Wat we nastreven is een gesprek waarin de vragen naar de eeuwigheid en innerlijke zekerheid aan bod komen. Dat intrigeert mensen. Velen staan dan opeens voor een keuze en zien het aspect van de verlossing, wat in de islam vrijwel ontbreekt.

In zowel Ivoorkust als in Guinee staan we in nauw contact met mensen die duizenden moslims tot het geloof in Christus hebben zien komen. (Dat is trouwens ook het geval in de Congolese provincie Maniema). In samenwerking met hen en met anderen die onder moslims werken (zoals stichting Al Massira en Open Doors) willen we proberen onze methoden te verfijnen en ze effectiever toe te passen. We willen ook aangepaste materialen ontwikkelen voor deze doelgroep.

 

 >> klik hier om terug te gaan naar het projecten overzicht <<

 

 1. Het winnen van diverse kleinere minderheden in Nepal

 

Algemeen Nepal:

 1. Inwoners: 31.300.000
 2. Voertaal: Nepalees
 3. Religie: 35% Hindoe, 40% animistisch, 4,5% islam, 4,5% Christen, 9% Boeddhist
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 25
 5. Projectvorm: zending/onderwijs
 6. Totale onkosten voor deze landen: E 27.500

 P11 031

Onder veel minderheden hebben we open deuren gevonden. Zo staan we in contact met enkele groepen en stammen die een grote openheid tonen. Ten eerste de stam van de Dhimal (35.000) uit Oost-Nepal. Een groot deel van hen is al Christen, misschien al 40%. Ten tweede is er de kaste van de mandenmakers (Majhi) , die ook een eigen taal heeft, bestaande uit enkele tienduizenden mensen. We hebben een medewerkster uit hun midden. De meeste Majhi wonen in Ramechhap (centrum/oost Nepal). Ten derde de oostelijke Chowdharis. In het westen en centrum van het land zijn er veel Christenen onder de Chowdharis (vooral in Chittwan), maar het oostelijke deel van deze stam (80.000) heeft zich met hand en tand tegen invloeden van buitenaf verweerd. Het is zelfs mogelijk dat een bekeerling dat met de dood moet bekopen.

 

Sinds 2021 hebben we opnieuw toegang tot hen. Tientallen doen mee met bijbelstudies, maar durven de stap om hun religie te verlaten nog niet te zetten. Er lijkt een massale overgang in de maak. De oostelijke Chowdhari wonen vooral in de gebieden Sunsari en Saptari (Oost-Nepal).

 

Terwijl we proberen langs culturele en etnologische lijnen hele stammen te winnen, gaat het werk onder andere groepen in Nepal - en ook in aangrenzende streken ten noorden en ten zuiden van dat land - ‘gewoon’  door, zoals bijvoorbeeld in Bhojpur (noordoost) en Bardiya (west).

 P11 140

 >> klik hier om terug te gaan naar het projecten overzicht <<

 

 1. Sociale hulpverlening in Somaliland

 

Algemeen:

 1. Inwoners: 4.000.000
 2. Voertaal: Somalisch
 3. Religie: 99,5% islam (Minder dan 25 Christenen)
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 0
 5. Projectvorm: sociaal werk
 6. Onkosten: E 55.000

 

In Somaliland, het sinds 1991 onafhankelijke noorden van Somalië (met ruim vier miljoen inwoners) hebben we contact met Stichting Doses of Hope, die vanaf 1998 veel hulpverlening heeft gedaan. Vanuit het ‘niets’ voortgekomen is dit werk uitgegroeid tot de grootste hulpverleningsinstelling van Somalilandse origine. Mevrouw Fadumo Alin ontpopte zich tot een ‘moeder Teresa’ van haar eigen land. Helaas is het land politiek nogal instabiel). We hebben Fadumo meerdere malen geholpen. Zo heeft ze de enige blindenschool gesticht in Somalië/Somaliland.

 

Er staan nieuwe projecten - op de terreinen van dorpsontwikkeling en agrarische vernieuwing – op stapel. Zou er geld beschikbaar komen, dan zou ik dit graag een push geven.

 

Naast bovengenoemde projecten is er ook het contact met de gediscrimineerde stam van de Yibirs, die zeggen af te stammen van de Hebreeën en verwant zijn aan de Falashas (oorspronkelijk Ethiopië, nu Israël). Ook die contacten willen we uitbreiden. In dit voor meer dan 99% islamitische land hebben we ongekende mogelijkheden, in overeenstemming met onze doestellingen.

 

 >> klik hier om terug te gaan naar het projecten overzicht <<

 

 1. Start van ons werk in Maleisië

Algemeen:

 1. Inwoners: 34.000.000
 2. Voertaal: Maleis, Engels
 3. Religie: 64% islam; 19% Boeddhist; 9% Christen; 6% Hindoe
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 0
 5. Projectvorm: zending/onderwijs
 6. Onkosten: E 15.000

 

Via onze directeur in Nepal hebben we contacten in Maleisië, waar meer dan 300.000 Nepalezen werken. Onder hen wordt evangelisatiewerk gedaan door het grootste kerkgenootschap, de Methodistische Kerk van Maleisië. De grootste groep van hun gelovigen zijn Tamils, die ooit als plantagearbeiders overkwamen uit India. Er ligt een verzoek van hen voor een predikantenconferentie over Gemeentegroei. Tegelijk kunnen we evangelisten trainen voor het leiden van nazorggroepen onder Nepalezen. In dat land worden erg veel Nepalezen Christen.

 

Er zal al snel behoefte zijn aan de vertaling van onze materialen in het Maleis of het Tamil, of mogelijk beide.

 

 >> klik hier om terug te gaan naar het projecten overzicht <<

 

 1. Start van onze activiteiten in Oost-Congo

Algemeen:

 1. Inwoners: 104.000.000 (Maï-Ndombe: 1,8 miljoen inw.)
 2. Voertalen: Frans, Lingala, Kikongo, Tshiluba, Swahili
 3. Religie: 85% Christelijk (50% Rooms-Katholiek, 35% Protestants) 5% Kimbangistisch)
 4. Aantal medewerkers van Facilite: 16 (meest vrijwilligers)
 5. Projectvorm: evangelisatie/sociale activiteiten
 6. Kosten: E 20.000

 

Er zijn nieuwe uitnodigingen om in enkele grote steden in Oost-Congo cursussen en conferenties te beleggen, met name de miljoenenstad Goma. Oost-Congo wordt geteisterd door talloze militante groepen (die mijnen bezet houden, wat hun winst oplevert) en er vallen veel doden. De plaatsen die ons uitnodigen zijn goed beveiligd. Er is een enorme behoefte aan de vorming die wij te bieden hebben. We hebben al contacten in andere delen van het land waar Swahili wordt gesproken (Kisangani, Kindu, Lubumbashi). Vooral Goma is de poort naar Oost-Afrika. De gekwelde bevolking van dat gebied willen we graag een hart onder de riem steken, hoewel de veiligheidssituatie dat nu nog niet toelaat.

 

Dat betekent dat we diverse interne vluchten (Kinshasa - Goma) moeten maken. Vliegreizen in Congo zijn erg duur. Ook het verblijf in Goma is duur. We zullen materialen moeten produceren in het Congoleze dialect van het Swahili (brochures en nazorgmaterialen) en medewerkers moeten aanstellen.

 

 >> klik hier om terug te gaan naar het projecten overzicht <<

 

 1. Bestuurlijke taken, onvoorziene uitgaven en nieuwe drukwerken

We sturen in Nederland aan op verbreding van het bestuur, samenwerking met partners, verbeteringen in het kantoorwerk en de relatie met de gevers. Dat betekent een aantal kleinere uitgaven, m.n. voor reiskosten en porti (geraamd op 1500 euro).

 

Het is ook nodig dat Bram Krol en andere medewerkers op vragen en mogelijkheden die zich voordoen kunnen ingaan. Daar is enige financiële armslag voor nodig. Ook zijn enkele nieuwe folders, brochures en boeken nodig; voor 2024 geschat op 8.500 euro. Vooral een nieuw boek over de gemeente willen we uitbrengen in het Frans, Engels, Hindi e.a. talen. Dat is niet in voornoemde projecten opgenomen.

 

Kosten ongeveer E 14.500

 

TOTAAL van alle voorgestelde projecten: E 789.500 (= USD 858.155)

Let op, dit is het bedrag dat we extra nodig hebben (buiten onze ‘gewone’ inkomsten) om de genoemde projecten te kunnen uitbreiden of om ze aan te kunnen pakken.

 

We beseffen dat het geld onze God niet is noch de oplossing voor onze zorgen. Toch is voortgang van ons werk zonder het benodigde geld ondenkbaar.

 

Geld of niet, we gaan door met het benutten van de mogelijkheden. Samen kunnen we echter veel meer doen, door de enorme kansen die zich aan ons voordoen!

 

 >> klik hier om terug te gaan naar het projecten overzicht <<

SLOTWOORD

Onkosten

We proberen met zo weinig mogelijk kosten zo veel mogelijk werk te verzetten. Eigenlijk valt het niet te begrijpen dat we in Congo bijvoorbeeld - waar we vooral werkten in de laatste overwegend animistische streken – meemaakten dat tussen de 100.000 en 200.000 mensen Christus wilden volgen. Het aantal van onze medewerkers bleef klein. Onze jaarlijkse kosten bleven lager dan de kosten voor de uitzending van een beroepszendeling vanuit West-Europa. Maar wij werken met ongeveer 75 medewerkers!

 

Continuïteit

Ligt dit werk in handen van vooral één persoon? Dat is niet het geval. Bram Krol heeft wel de basis voor dit werk mogen leggen, maar het werk wordt vrijwel geheel gedaan door de mensen die hij in tal van landen heeft opgeleid. Mocht hij niet meer in staat zijn een actieve bijdrage te leveren, dan gaat het werk gewoon door. Het bestuur van Stichting Facilite in Nederland kan dan contact onderhouden met de diverse werkers en hun landen. Geld, gegeven voor dit werk, komt dan gewoon ter plekke en de projecten gaan door.

 

Nieuwe ontwikkelingen

In te passen in ons gangbare werk zijn drie grote nieuwe ontwikkelingen. 1. Naast de al groots opgezette verspreiding van City Bibles (Nieuwe Testamenten) in het Frans en het Lingala voor Congo, komt een nog grotere verspreiding op gang. City Bibles heeft het plan opgevat ons meer dan 100.000 City Bibles te leveren plus enkele duizenden complete Bijbels. 2. De drukker van ‘onze’ kinderbijbels in Egypte heeft geregeld dat we 20.000 Franse kinderbijbels voor kinderen van 8 - 12 jaar krijgen van de Josh McDowell Foundation, gelijkelijk te verdelen over Ivoorkust en Congo. 3. Aan de methode voor nazorg die we hebben opgezet deden begin 2024 meer dan 50.000 mensen mee, voor het merendeel nieuwe gelovigen. De groei daarvan lijkt steeds sneller te gaan. *3

 

Niet meegerekend

Verder lopen er nog allerlei andere projecten, waarvan het meest opvallend: de start van ons werk in Frankrijk en de druk en verspreiding van een kinderbijbel in de Baoulétaal gesproken in centraal Ivoorkust door meer dan drie miljoen mensen. Dit is een duur project (meer dan 80.000 euro), waarvoor we langs andere wegen bijdragen zoeken. Verder zal de lijst met nieuwe uitdagingen geregeld, door wat er in ons werk gebeurd, aangevuld worden. 

 

Bram Krol, maart 2024

 

noten

*1 Voor onze zendingsstrategie zie: https://www.bramkrol.com/gemeentegroei/artikelen/243-zending-een-vernieuwende-aanpak

*2 Gemeentegroei compleet, ds. Bram Krol, Hoornaar 2001; ook verschenen in het Frans (4e druk), Engels (2e druk) en Nepalees (3e druk). Te bestellen via www.bramkrol.com

*3 Voor de jaarrekeningen zie: https://www.bramkrol.com/bram/facilite/anbi

*4 Als Gods Geest neervalt… , A.J. Krol, Stichting Facilite, Gorinchem 2004, (te bestellen via www.bramkrol.com )