aelv-3.jpg

VERSLAG van de reis van Bram Krol naar TOGO, BENIN en IVOORKUST, april 2024

Inleiding

“Onze beste serie conferenties ooit,” zo typeerde mijn reisgenoot, dr. Philippe Makaye deze reis. In Bénin, waar we voor het eerst waren en Togo, waar we nog geen half jaar werken, zijn beide zeer sterke en actieve comités gevormd om ons werk voort te zetten. Stuk voor stuk zijn de leden in staat binnenkort cursussen en zelfs Gemeentegroei-conferenties te geven. De reis verliep zonder problemen. Alleen maakten we in Ivoorkust, de laatste tien dagen, een hittegolf mee.

Gemeentegroei-conferenties

Twee Gemeentegroei=conferenties in Togo (Lomé en Kpalimé), twee in Bénin (Cotonou en Comé) en één in Ivoorkust (Abidjan). De grootste was in Lomé met 425 deelnemers (onder wie meer dan 225 predikanten). In Togo trokken we voor deze conferenties 495 deelnemers, in Bénin waren er 245 deelnemers en in Abidjan (CdI) maakten we onze kleinste Gg-conferentie ooit mee: 23 deelnemers (allen predikanten).

Training voor nazorg-groepsleiders

In Togo namen 270 mensen deel aan onze trainingen voor evangelisatie en nazorg, in Bénin 126 en in Ivoorkust 350. Het bijzondere is dat overal de behoefte bestaat om nazorggroepen voor bijbelstudie op te zetten. In Togo en Bénin willen de comités beide minstens met 600 nieuwe nazorggroepen beginnen en wel voor eind juli. In Bonoua in Ivoorkust wordt gesproken over het opzetten van 200 van dergelijke groepen en in Tsévié (Togo) wordt gewerkt aan de opzet van tientallen nazorggroepen.

Evangelisatie

Er gebeurt meer aan evangelisatie dan ooit in onze werkgebieden, maar zelf komen we er nauwelijks meer aan toe. Des te meer degenen die onze trainingen voor evangelisatie en nazorg bijwonen. In Lomé kwam een jonge vrouw tot geloof die uit nieuwsgierigheid de training voor nazorg-kringleiders bijwoonde. In een kerkdienst in een grote Pinkstergemeente in Lomé waar ik sprak gaven vijf bezoekers (er werd een baby opgedragen) zeer spontaan te kennen Jezus te willen volgen en in Bonoua (Ivoorkust) organiseerden we een huis-aan-huis evangelisatieactie, waarbij twintig mensen te kennen gaven Christus te willen kennen en volgen.

Uitbreiding van ons werk

In Togo en Bénin kwamen we tamelijk veel mensen tegen uit Ghana en Nigeria, die zeer belangstellend waren naar ons werk. Via Bénin hopen we ook in Gabon werk te kunnen beginnen. We hebben kunnen overleggen met drie Togolezen die in Niger gemeenten leiden en die niet ophouden ons uit te nodigen. Onze aanpak van evangelisatie door middel van gesprekken die heel neutraal beginnen is goed geschikt voor islamitische landen. Verder liggen er voor het Franstalige deel van Afrika uitnodigingen voor Burkina Faso en Mali.

Werk onder islamieten

Uitgebreid overlegd met ds. Yacouba, de auteur van een boekje dat we veel gebruiken: ‘Dieu, où est ta miséricorde?’ We maakten plannen voor een apologetische website, mede als antwoord op een tamelijk stevige islamiseringscampagne die in Ivoorkust gaande is. We ontwikkelen ook nieuwe gespreksmaterialen.

Contact met andere organisaties

De directeur van Youth for Christ in Ivoorkust is een predikant uit Bénin, die met ons comité in zijn land meewerkt. (Wij werken ook met projecten van hem mee.) Het contact met de directeur van Trans World Radio in West- en Centraal-Afrika, dr. Abdoulayè Sangho, is optimaal. Hij is zeer ingenomen met de kwaliteit en de effectiviteit van onze uitzendingen in het Yacouba. Open Doors (in Afrika: Africa Service) overweegt onze nazorgboekjes te gaan gebruiken. We hebben een redelijk intensief contact met hen. Philippe is bestuurslid van de Evangelische Alliantie van Ivoorkust, met welke instelling we veel contact onderhouden. Dit is het grootste protestantse samenwerkingsverband. Verder zijn er meerdere denominaties die onze nazorgmaterialen landelijk gebruiken.

Conclusie

Een uitstekende reis, tamelijk overbelast. In totaal namen meer dan 1350 mensen deel aan conferenties en trainingen, onder wie meer dan 530 predikanten. De drie grootste denominaties in Togo (één met drie miljoen mensen) en de twee grootste van Bénin staan officieel achter onze visie en onze methoden. Tientallen gemeenten hebben hun evangelisatiewerk ingericht naar onze instructies. Wat we meemaken is uitzonderlijk. Leiders van denominaties beschouwen onze lessen en instructies als een antwoord op beleidsvragen waar ze geen antwoord op konden vinden.

Bram Krol

3 mei 2024