aelv-3.jpg

CONGO – de grootste regionale opwekkingen van dit moment in de wereld?

De afgelopen zendingsreis was zwaar, maar uitermate waardevol. Er kwamen, nu de rapporten binnen zijn, uiteindelijk blijkbaar meer dan 15250 mensen tot geloof (of gaven die wens te kennen). We moesten op de slechte wegen herhaaldelijk jeeps losgraven of aanduwen. De eenzijdige voeding (2x per dag foefoe met een berg geroosterde rupsen en een beetje groente...) stond me erg tegen (zie foto rechts). Het laatste deel van de reis is het team in tweeën gesplitst. 12 man gingen vanuit de plaats Panzi naar het zuidoosten, en twee man (ds. Antoine Tseki en ik) trokken naar het zuidwesten, naar Tembo. De weg was onbegaanbaar voor jeeps. Van de 160 kilometer hebben we tenslotte 40 km. op motorfietsen gereisd, maar die gingen in het rulle zand stuk. Toen hebben we 60 km. gelopen, merendeels met onze bagage op onze hoofden, en deels in geforceerd tempo gedurende de late avond of in de nacht. Het laatste stuk ging met een jeep van Simavi. Het was de moeite waard. Ook al verloren we drie dagen voor Tembo, er bleven 2 ochtenden over om les te geven voor 350 mensen, onder wie 60 predikanten, en één avond voor evangelisatie, waar 1926 mensen tot geloof kwamen! Het was grandioos en adembenemend.

De tijd van Finney lijkt te herleven in het midden van Afrika. Ongekende taferelen, kerkelijke vernieuwing en maatschappelijke transformatie gaan hand in hand. Geen enkel team, geen enkele zending of missie, geen enkele evangelisatiebeweging in de beide Congo’s, Angola of Gabon maken mee, wat het kleine opwekkingsteam van Gemeentegroei-internationaal meemaakt. Meer dan 73000 mensen kwamen in de afgelopen 4 jaar tot geloof (of gaven althans de wens daartoe te kennen). Meer dan 40.000 mensen doen sindsdien mee in bijbelkringen.

Het bijzondere van het team (bestaande uit sprekers en musici) is dat ze erin slaagt alle kerken (gewoonlijk) achter zich te krijgen. Een bezoek van het team is een gelegenheid, waarbij de hele bevolking een eenheid vormt. De Evangelischen, Protestanten (de traditionele prot. kerken), Rooms-katholieken en Kimbangisten hebben vaak geen enkel onderling contact. Nu zijn de laatsten een verhaal apart, ooit begonnen als Chrsitelijke kerk, maar afgedwaald tot zulke sektaristische ideeën (men meent dat de drie belangrijkste leiders samen de goddelijke drie-eenheid zijn, dus vergoddelijkte mensen...). Maar ook in hun kring verzetten velen zich tegen die ontaarding, en die mensen werken gemakkelijk met ons mee. In de leiding van de Roomse kerk huivert men vaak vor samenwerking met ons team, maar lokaal en regionaal gebeurt dat meestal toch wel. Vooral de Charismatische Vernieuwingsbeweging in de R.K.K. werkt veel met ons samen, evenals sommige bisschoppen. De Evangelischen (vernieuwers) en de Protestantse traditionele kerken werken vaak voor het eerst samen ter gelegenheid van een bezoek van ons team.

Wat doen we? Wel, ’s avonds zijn er grote openlucht opwekkingsbijeenkomsten, met het appèl om tot Christus te komen en gebed voor allen die het moeilijk hebben, of ziek of bezeten zijn. ’s Ochtends zijn er vormingsbijeenkomsten voor predikanten, ouderlingen, evangelisten en andere lokale kerkelijke leiders, waar diverse lessen vanuit Gemeentegroei worden gegeven, om het te helpen hun gemeenschappen meer bijbels gestalte te geven en hun kerkleden goed te onderrichten. De opwekkingssamenkomsten trekken meestal enkele duizenden bezoekers (als een dorp daar groot genoeg voor is). De vormingsbijeenkomsten trekken meestal 30 – 300 deelnemers, vaak uit de wijde omgeving. Het samen gaan van de grote bijeenkomsten (die een enorm enthousiasme onder de mensen oproepen) en de vorming helpt velen het nieuwe geestelijke leven, dat tijdens de samenkomsten ontwaakt, op te vangen. De kerkdiensten en zelfs de kerkelijke structuren worden na ons bezoek vaak gewijzigd. De diensten worden levendiger, met meer inbreng van de leden. De struktuur van de kerken wordt meer gebruikt om de leden op te vangen, te trainen en in te schakelen. Bovendien worden de kerken meer missionair, naar buiten tredend.

Juist in een gebied, waar het oude animisme met de bijbehorende tovenarij (occultisme) nog hoogtij vierde. Het gaat om een gebied van 450 km. zuidoostelijk tot 200 km. noordoostelijk van Kinshasa, naar het noorden doorlopend tot ver in Congo-Brazzaville en naar het westen verdikt deze band tot halverwege noordelijk Angola (500 km.). Deze band op de kaart is in de Dem. Republiek Congo ongeveer 150 tot 250 km. breed, en beslaat een groot deel van de Bandundu provincie. In sommige dorpen is het Evangelie daar nog nooit gepreekt. In de grotere plaatsen vind je kerken, maar daar is (onzichtbaar, meestal) het animisme nog oppermachtig. Juist in dat gebied hebben we de bekering gezien van veel traditionele stamhoofden (vaak tegelijk ook tovenaars), die de leiders van de animistische bewegingen waren. Na hun bekering roepen ze hun mensen op om Christus te volgen, en zodoende hebben we getuigenissen gehoord van hele dorpen, honderden kilometers diep Angola in, waar de inwoners massaal tot geloof gekomen zijn.